دسته: Jobs

لبخند جک ما رئیس شرکت علی بابا
Blog Posts Jobs

چهار وظیفه برای تازه فارغ‌التحصیلان که میخواهند در آینده کار آفرین شوند

بعضی از محصلین که تازه از دانشگاه فارغ می‌شوند، بیشتر دوست دارند که شرکت خود را تاسیس نمایند و رئیس خود شان باشد. از طرف دیگر کار آفرین بودن کار ساده نبوده و نیاز به دانش و تجربه کافی همراه با زحمات، پشتکار و سخت‌کوشی کردن دارد.